Mansarda-Sesvete

Hrvatsko društvo likovnih i literarnih umjetnika

Cilj udruge

Članovi udruge i njihova prava i obveze:
-da sudjeluju u radu Udruge
-da se pridržavaju Zakona i drugih akata Udruge
-da biraju i budu birani u tijela udruge
-da čuvaju ugled Udruge
-da koriste članske pogodnosti koje im pruža članstvo u Udruzi
-da plačaju članarinu
-da budu obaviješteni o radu Udruge
-da koriste sredstva i povlastice
Članstvo u Udruzi prestaje:
-neplačanjem članarine
-isključivanjem,odlukom stegovnog suda zbog nepridržavanja odredbi Statuta i drugih akata Udruge
-kad svojim djelovanjem štete ugledu ili interesima Udruge
-smrću člana udruge

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*