Mansarda-Sesvete

Hrvatsko društvo likovnih i literarnih umjetnika

Samostalna izložba slika-Ivanka Pavlic(od 13.05.2016. do 23.05.2016.),Križevci ulica Augusta Šenoe

Ivanki Pavlic je ovo treća samostalna izložba slika.Ona kontinuirano
slika posljednjih osam godina.U tom vremenskom periodu prošla
je put:učenja,istraživanja i sazrijevanja.Istražila je slikarske tehnike,stilove,rukopise.

Njeni radovi pokazuju sklonost prema narativnosti i tonskom
slikarstvu.S vremenom slikarica je pročistila svoje motive,kompozicije
i paletu boja te se okrenula lirskoj apstrakciji.

Ivanka Pavlic se na ovoj izložbi pokazuje javnosti jer s pravom osijeća
da je dostigla likovnu kvalitetu,formirala vlastiti stil i rukopis.Slikarica
je svojim likovnim jezikom povezala viđeno i doživljeno dajuči
atmosfere naših krajolika.Svemu je još dodala,svoje emocije i prizvuk
lirske izražajnosti.Ona nije iscrpila svoje slikarske mogućnosti,ona će
i dalje stvarati slike koje će obogaćivati našu likovnu baštinu i svijet.