Mansarda-Sesvete

Hrvatsko društvo likovnih i literarnih umjetnika

Obavijest

Saziv godišnje skupštine 29.1.2016. godine s početkom u 17.00 sati.

Plava dvorana Sesvete Trg Dragutina Domjanića 6/1(stepenice prema zavodu za socijalnu skrb)
Dnevni red: 1)biranje radnog predsjedništva
2)izvješće o radu u 2015. godini
3)izvješće o financijskom poslovanju za 2015. godinu
4)plan i program rada za 2016. godinu
5) razno

Pozivamo aktivne članove da se odazovua u slučaju spriječenosti pošaljite svog predstavnika ili opunomoćenika.

                                                                  Odgovorna osoba: Marija Šimunec